Ponudba / Računovodski servis / 
Ponudba
Info
TENJA d.o.o.
Predloka 5
SI-6275 ČRNI KAL
SLOVENIJA
Tel.: +386 (5) 66 28 200
Fax: +386 (5) 66 28 201
E-mail: info@tenja.si
Kje smo?
Računovodske storitve

Podjetje Tenja je usmerjeno v kvalitetne storitve na področju računovodenja. Kvaliteto dosegamo z dobrim in dolgoletnim poznavanjem zakonodaje ter usmerjenostjo v posamezno podjetje. Odgovorna oseba-direktorica ima pridobljen certifikat za strokovni naziv računovodja, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo. 

NOVOST:  Podjetnikom nudimo enostavno, učinkovito in ažurno spletno računovodstvo. Z novim načinom računovodstva bodo stroški v vašem podjetju bistveno nižji.

Za stranke opravljamo naslednja dela

       svetovanje strankam,

 • informiranje o novih predpisih,

 • vodenje poslovnih knjig,

 • knjiženje izdanih in prejetih računov,

 • izdelava DDV obračuna,

 • spremljanje terjatev in obveznosti – saldakonti,

 • obračun zamudnih obresti,

 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov,

 • izdelava periodičnih in letnih poročil,

 • obračun plač, honorarjev, regresov,

 • obračun osnovnih sredstev,

 • pregled poslovnih knjig, svetovanje, pomoč pri vodenju računovodstva

 • aktivno sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu

 • izdelava medletnih poročil za potrebe lastnikov

 • izdelava planov za notranje potrebe podjetja